Nader onderzoek naar fraude openbaar onderwijs R’dam

Het college van B&W van Rotterdam laat nader onderzoek uitvoeren naar mogelijke fraude bij de Stichting BOOR voor openbaar primair en voortgezet onderwijs. Het onderzoek houdt verband met onduidelijkheden omtrent een regeling om aannemers bij langlopende onderhoudscontracten 5 procent korting te geven. Dat staat in een brief van het college aan de Rotterdamse gemeenteraad. Lees verder

In juli maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat er externe onderzoeken worden uitgevoerd naar fraude met geld voor onderwijshuisvesting. Sindsdien zijn vier aanhoudingen verricht. Een van de verdachten is een medewerker van BOOR.

Het OM besloot externe onderzoeken in te stellen nadat een anonieme klokkenluider via de raadsfractie van Leefbaar Rotterdam (LR) melding had gemaakt van fraude. LR houdt deze zaak sindsdien in de politieke actualiteit. Onlangs stelde LR-raadslid Dries Mosch naar aanleiding van de kwestie opnieuw vragen aan het Rotterdamse college van B&W. Die vragen zijn inmiddels beantwoord (zie rechterkolom).

In een brief die het college van B&W aan de Rotterdamse raad heeft gestuurd, geven burgemeester en wethouders een overzicht van wat er sinds juli is gebeurd. Er wordt onder meer ingegaan op een onderzoek van Audit Services Rotterdam (ASR).

De voorlopige bevindingen van dat onderzoek zijn dat er tussen aannemers en BOOR (en de rechtsvoorganger dienst Openbaar Onderwijs (dOO)) een regeling heeft bestaan voor 5 procent korting op langlopende onderhoudscontracten. Het is niet duidelijk of daarover afspraken op papier bestaan en of de 5 procent korting eerst als een opslag aan de betrokken aannemers is bestaald. In de brief van het college van B&W staat dat na de bestuurlijke verzelfstandiging van BOOR in 2008 de kortingsregeling is gestopt.

Het college van B&W heeft nu een nader onderzoek gelast naar deze regeling en naar de volledigheid van de facturering en de inning van de 5 procent korting.

De brief van het college van B&W kunt u downloaden uit de rechterkolom van dit bericht. Daar vindt u ook de antwoorden van het college op vragen die gemeenteraadslid Dries Mosch van Leefbaar Rotterdam over het fraude-onderzoek bij BOOR heeft gesteld.

In de rechterkolom vindt u ook eerdere nieuwsberichten over deze Rotterdamse kwestie.

Bijlagen