Nationale Conferentie Puberbrein in Rotterdam

De vierde Nationale Conferentie Puberbrein op 12 en 13 april richt zich op het onderwijs. ‘Maak de vertaalslag van kennis van het puberbrein naar uw onderwijspraktijk’, is het motto van de dag. Lees verder

Eén van de sprekers op de conferentie is onderwijsadviseur Wouter Camps. Een interview met hem is te lezen in het aprilnummer van het magazine School! Hij betoogt dat de bevindingen uit hersenonderzoek daadwerkelijk zijn in te zetten voor breinvriendelijk onderwijs. Hij is ervan overtuigd dat inzicht in de werking van het puberbrein leidt tot betere leerprestaties. Op de conferentie gaat hij hier dieper op in.

Deze nationale conferentie vindt overigens plaats in het WTC in Rotterdam, en niet – zoals abusievelijk vermeld in het magazine – in Nieuwegein. Andere sprekers op de Nationale Conferentie Puberbrein zijn prof. dr. Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neurpsychologie aan de Universiteit van Tilburg en auteur van de bestseller ‘Het maakbare brein’, en dr. Henk Witteman, onderwijsvernieuwer, die is gepromoveerd op leerstijlen. Hij is gastdocent aan de Universiteit van Leiden. Hij zal het hebben over leerlinggebonden leerstijlen en de neurobiologische verklaring voor het leergedrag van leerlingen.

De vierde Nationale Conferentie Puberbrein in Rotterdam wordt georganiseerd door het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Meer informatie en inschrijven