Nationale ombudsman: investeer in conflicthantering!

Het onderwijs moet meer investeren in conflicthantering. Dat heeft de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer woensdag in Amersfoort gezegd op het jubileumsymposium van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Lees verder

Brenninkmeijer was samen met professor Paul Zoontjens van de Universiteit van Tilburg gastspreker op het studiesymposium in Amersfoort, dat in het teken stond van het 10-jarig bestaan van de LKC. De Nationale ombudsman benadrukte dat conflicten voor organisaties waardevol kunnen zijn, mits de partijen zich niet in procedures verliezen, maar uitgaan van het proces.

‘Het dossier is niet waar het om gaat’, aldus Brenninkmeijer. ‘Je moet met een inhoudsvolle interactie een verandering in de realiteit tot stand brengen’. Hij wees erop dat interventies over het algemeen tot tevredenheid leiden. ‘Van louter procedures wordt niemand gelukkig. Het is de kunst om met zo min mogelijk uitspraken zoveel mogelijk op te lossen. Goede communicatie is daarbij essentieel.’

Klachtrecht in context
Professor Paul Zoontjes van de Universiteit van Tilburg, die tevens lid is van de Onderwijsraad, hield een presentatie over de context waarin het klachtrecht staat. Hij ging onder meer in op de historie, waarbij hij wees op de verschuiving in de afgelopen tien jaar van de aandacht voor de rechten van de onderwijsorganisaties (de aanbieders) naar de leerlingen en de ouders (vragers). 

Zoontjens sprak ook over het gebruik van het klachtrecht door te verwijzen naar de relatief geringe aantallen klachten die door de LKC en andere commissies worden behandeld. In 2007 nam de LKC 165 klachten in behandeling, terwijl deze commissie voor 780.000 leerlingen werkt. Hij noemde dit lage aantal opmerkelijk, omdat er in de media en de politiek (commissie-Dijsselbloem) wel veel over het onderwijs wordt geklaagd.

Voor de toekomst ziet Zoontjens één klachtencommissie voor het gehele primair en voortgezet onderwijs voor zich, omdat ‘openbare’ klachten niet wezenlijk verschillen van ‘katholieke’ klachten. Wellicht kan de Nationale ombudsman hier een rol bij spelen, zo suggereerde hij.

Op de website van de LKC staat een uitgebreid verslag van het suymposium.