Nationale Onderwijs Week 2010 begonnen

Met een leerlingendebat in Amersfoort is maandag de Nationale Onderwijs Week begonnen. Lees verder

Het debat op het Corderius College in Amersfoort ging over de ‘Leer-Kracht in het Nederlandse onderwijs’. Ook kwam het onderwijs in Derde-Wereldlanden aan bod. Leerlingen vertelden over hun bezoek aan scholen in Malawi.

Voorzitter Sijbolt Noorda van de Stichting van het Onderwijs gaf de officiële aftrap van de Nationale Onderwijs Week. Hij deed dat na een videostream met daarin minister André Rouvoet en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW.

De Nationale Onderwijs Week 2010 valt samen met de Week van het Beroepsonderwijs.

Klik hier voor meer informatie.