Nauwe samenwerking Noord-Hollandse besturen

Elf Noord-Hollandse schoolbesturen voor openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs gaan nauw met elkaar samenwerken. Ze hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De groep komt voort uit contactgroepen voor bovenschools management, die werden geïnitieerd door VOS/ABB. Lees verder

Het samenwerkingsverband heet Onderwijs Primair Noord-Holland. Voorzitter is Jan Zijp van de bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Alkmaar. Hij is blij met de overeenkomst: ‘Deze bestuurlijke samenwerking biedt ons de kans om de belangen van het openbaar primair onderwijs in de provincie sterker te kunnen behartigen en de kwaliteit van het onderwijs en de positie en het imago van het openbaar onderwijs in onze provincie te versterken.’

Ieder schoolbestuur is vrij om deel te nemen aan de ontwikkeling en uitvoering van projecten op onder meer bestuurlijk, onderwijskundig, personeels- en facilitair terrein. Als voorbeelden noemt Zijp samenwerking bij Europees aanbesteden, het inzetten van interim-directeuren en het opzetten van opleidingstrajecten. Het samenwerkingsverband kan ook gesprekspartner zijn voor hogescholen en andere instanties. ‘Je kunt gebruikmaken van elkaars expertise en specialisme, waardoor onze efficiëntie wordt vergroot’, aldus Zijp.

Het samenwerkingsverband bestaat uit schoolbesturen van Texel tot in Het Gooi. Het is ontstaan uit het al een aantal jaren geleden door VOS/ABB geïnitieerde netwerk van schoolbesturen in Noord-Holland, dat begeleiding kreeg van VOS/ABB-adviseur Silvia Schouten.

De elf schoolbesturen hebben samen 165 scholen met in totaal 35.000 leerlingen en 3600 personeelsleden. Het gaat om deze besturen:

* Bestuurscommissie Primair Openbaar Onderwijs Alkmaar
* Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder
* Stichting Zaan Primair
* Stichting Basisonderwijs Gooi en Eemland
* Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum
* Stichting Schooltij
* Stichting Primair
* Stichting De Blauwe Loper
* Intergemeentelijke Stichting voor Openbaar Basisonderwijs
* Stichting Surplus
* Bestuurscommissie Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend

In het eerste nummer van Over Onderwijs van dit jaar, dat in maart uitkomt, staat een achtergrondartikel over een vergelijkbaar initiatief in Drenthe.

Informatie: Silvia Schouten, 06-22939653, sschouten@vosabb.nl