Nauwelijks effect van anti-agressietraining in cluster 4

Trainingen om agressief gedrag van kinderen in cluster 4-onderwijs te verminderen, hebben lang niet altijd resultaat. Dat komt doordat scholen de training soms niet goed kunnen uitvoeren, maar ook doordat het effect van de training teniet wordt gedaan door groepsprocessen in de klas. Dat concludeert promovenda Marieke Visser van de Rijksuniversiteit Groningen. Lees verder

De orthopedagoge hield voor haar onderzoek de sociale vaardigheidstraining TRAffic 8-12 tegen het licht. Deze training is bedoeld voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar uit cluster 4. De effecten zijn teleurstellend, zegt Visser: ‘Op basis van vragenlijstonderzoek bij leerkrachten en ouders blijkt deelname aan deze training niet tot een vermindering te leiden van het agressieve gedrag van de kinderen.’

Volgens de Groningse onderzoekster is er met de training zelf niets mis, maar wel met de uitvoering ervan. Trainers hebben moeite met het hanteren van het gedrag van de kinderen in de trainingsgroepen. Bovendien zijn leerkrachten onvoldoende bij de training betrokken. Daardoor is er, buiten de training om, te weinig aandacht voor wat de kinderen geleerd hebben.

‘Er moet meer aandacht komen voor het vervolg na afronding van een sociale vaardigheidstraining, waarbij de leerkrachten een cruciale rol spelen’, aldus Visser, die verbonden is aan het lectoraat Geïntegreerd Pedagogisch Handelen van de Hogeschool Inholland in Haarlem.