Nauwelijks nog beleid voor gemengde scholen

Steeds minder gemeenten bestrijden segregatie in het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van FORUM.

Uit het onderzoek Bestrijding van onderwijssegregatie in gemeenten, dat in opdracht van FORUM is uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut, is een duidelijke afname zichtbaar van afspraken tussen gemeenten en schoolbesturen om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. De onderzochte gemeenten stellen dat het draagvlak voor beleid voor integratie en de problemen als gevolg van segregatie zijn afgenomen.

Volgens FORUM zijn er geen aanwijzingen dat onderwijssegregatie is afgenomen. Uit het onderzoek Hoe denken schoolbesturen over segregatie in het onderwijs? van FORUM uit 2011 bleek dat 40 procent van de schoolbesturen in dezelfde gemeenten als die nu onderzocht zijn, aangaf dat er sprake was van onderwijssegregatie.

Segregatie ontkend
De onderzoeksresultaten volgen op het landelijke beleid dat onder het door de PVV gedoogde eerste kabinet-Rutte in gang werd gezet. Toenmalig minister Marja van Bijsterveldt van OCW gaf in 2012 aan dat er geen maatregelen meer nodig waren om segregatie in het onderwijs tegen te gaan.

Van Bijsterveldt benadrukte toen dat niet met ontmoeting, maar met extra aandacht voor taal en rekenen en het organiseren van weekend- en zomerscholen de integratie van kinderen uit verschillende bevolkingsgroepen kon worden bevorderd.

Lokale initiatieven om scholen meer gemengd te maken en leerlingen met verschillende sociale en culturele achtergronden elkaar te laten ontmoeten, zouden volgens Van Bijsterveldt maar weinig effect hebben. Zij wilde daar verder geen energie meer in steken en dus ook geen geld meer aan besteden.

Dit beleid is overgenomen door het huidige VVD/PvdA-kabinet, hoewel de PvdA, die in de vorige kabinetsperiode nog in de oppositie zat, bij monde van toenmalig Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem destijds zei dat er wel maatregelen nodig waren om de segregatie in het onderwijs bij wet tegen te gaan.