Nederland blinkt uit in middelmaat

Het Nederlandse onderwijs is sterk in de ondersteuning van zwakke leerlingen om hen op het basisniveau te krijgen. Maar als het gaat om het stimuleren van talent, scoort Nederland relatief slecht. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek naar het niveau van leerlingen uit groep 6. Er is voor het onderzoek gekeken naar taal-, reken- en natuuronderwijs. Lees verder

Vergeleken met andere landen, doet Nederland het minder goed. Dit komt niet doordat de prestaties in absolute termen afnemen, maar doordat landen als Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Rusland en Hongkong in opmars zijn. Scholieren uit Singapore presteren over het algemeen het beste.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW laat in een reactie aan het ANP weten ‘ontzettend trots’ te zijn dat Nederland er goed in slaagt om kwetsbare leerlingen niet door het ijs te laten zakken. ‘Tegelijk zien we dat onze slimste leerlingen onder hun kunnen presteren. Zo laten we veel talent onbenut’, aldus Dekker.

Klik hier voor de onderzoeksresultaten.