In Nederland veel zittenblijvers: één op de vijf doubleert

In Nederland doubleren aanzienlijk meer leerlingen dan gemiddeld in Europa. Bovendien neemt sinds 2008 het aantal zittenblijvers toe. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs. Lees verder

Van de 15-jarige scholieren geeft 22 procent aan ooit een keer te zijn blijven zitten. Het gemiddelde in de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ligt op 14,3 procent.

Circa 17 procent van de leerlingen doet langer dan acht jaar over de basisschool. Op 94 procent van de basisscholen blijven leerlingen zitten. Op enkele scholen loopt meer dan de helft vertraging op. 

Op zwakke en zeer zwakke scholen doet ongeveer één op de vijf leerlingen langer over de basisschool dan acht jaar. Er lijkt volgens de inspectie een verband te bestaan tussen het aantal vertraagde leerlingen op een school en de resultaten op de eindtoets. 

De inspectie keek ook naar afstroom in het voortgezet onderwijs. In de onderbouw komt dat vaker voor dan zittenblijven. Vanuit 3 vwo gaan veel leerlingen naar 4 havo en vanuit 3 havo naar het vmbo. De meeste zittenblijvers zitten in 4 havo: 18 procent.

Inspecteur-generaal van het onderwijs Annette Roeters meldt op de website van de inspectie dat zittenblijven een goede optie zijn, maar ook dat scholen meer opbrengstgericht moeten gaan werken.