Nederland scoort op PISA-lijst met wiskunde

De PISA-resultaten zijn weer bekend. Het Nederlandse onderwijs doet het goed, maar ook niet. Dat is altijd het lastige met ranglijstjes… 

De afkorting PISA staat voor Programme for International Student Assessment. Het is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek, dat wordt uitgevoerd onder auspiciën van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Elke drie jaar worden de resultaten bekendgemaakt.

Wat opvalt in de resultaten die nu van PISA 2012 bekend zijn gemaakt, is dat Nederland het goed doet op het gebied van wiskunde. Ons land ging omhoog van plaats 11 naar plaats 10. Maar zoals dat vaak het geval is met statistiek, blijkt dat ook dit succes relatief is. Wie naar het aantal punten kijkt dat Nederland met wiskunde scoort, ziet dat dit aantal is afgenomen. Met leesvaardigheid is het net andersom: Nederland daalt Nederland op de lijst, maar het puntenaantal is hoger dan in 2009.

Het onderwijs in Finland blijft het beste van Europa. Het land dat door velen als het walhalla van het onderwijs wordt gezien, doet het echter minder goed dan in 2009. Op het gebied van wiskunde heeft Nederland Finland zelfs ingehaald. Opmerkelijk is dat Polen en Estland het als Oost-Europese nieuwkomers in de top beter doen dan Nederland.

PISA keek ook naar het aantal excellente leerlingen per land. Nederland scoort onder het gemiddelde, maar dat geldt ook voor het aantal zeer zwakke leerlingen. Dit komt overeen met het beeld uit andere onderzoeken dat het nederlandse onderwijs vooral goed is voor de gemiddelde leerlingen.

De Chinese stadstaat Sjanghai is op alle drie de fronten – wiskunde, natuurwetenschappen en begrijpend lezen – de beste.