Nederlanders omarmen kernwaarden openbaar onderwijs

Het onderwijs moet aandacht besteden aan goed samenleven en normen en waarden. Deze visie van de gemiddelde Nederlander, die het Sociaal en Cultureel Planbureau optekent, sluit aan op de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Lees verder

In het kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het SCP staat dat 'Nederlanders zich zorgen maken over de manier waarop we samenleven'. Dit wordt gezien als het belangrijkste maatschappelijke probleem van de huidige tijd en daarom ook als de belangrijkste prioriteit. Mensen maken zich zorgen over groeiende intolerantie en onverdraagzaamheid, gebrek aan respect, asociaal gedrag, verharding en de ik-cultuur.

Naast de taak die de ouders hebben om hun kinderen respect en tolerantie bij te brengen, wordt ook het onderwijs gezien als een van de oplossingen van het probleem. Scholen moeten volgens de Nederlanders aandacht hebben voor het belang van goed samenleven en normen en waarden. Deze visie sluit aan bij de kernwaarden van openbaar onderwijs, zoals VOS/ABB die met de leden heeft opgesteld. In de kernwaarden staan respect, waarden en normen en 'van en voor de samenleving' centraal.

Bezuinigingen
In de kwartaalrapportage van het SCP staat ook hoe de mensen denken over de bezuinigingen door het kabinet. De meeste mensen achten bezuinigingen noodzakelijk, maar ze hebben ook het idee dat er op de verkeerde dingen wordt gekort. Als voorbeeld wordt de bezuiniging op passend onderwijs genoemd, die volgens veel Nederlanders navrant afsteekt tegen de instandhouding van bonussen en de hypotheekrenteaftrek voor miljonairs.

Veel mensen vinden dat de overheid niet op onderwijs moet bezuinigen, maar daar juist méér geld in moet investeren, net zoals dat zou moeten gebeuren in de zorg, veiligheid, werkgelegenheid en armoedebestrijding. Posten waarop volgens de gemiddelde Nederlander bezuinigd zou kunen worden, zijn militaire missies, ontwikkelingssamenwerking, integratie en kunst en cultuur.

Klik hier voor de kwartaalrapportage van het SCP.