Nederlanders vinden goed onderwijs heel belangrijk

Een meerderheid van de Nederlanders is bereid meer geld in te leveren om bezuinigingen op onderwijs en de zorg te beperken of terug te draaien. Dat meldt Maurice de Hond op basis van een peiling die hij in opdracht van GroenLinks heeft uitgevoerd. Lees verder

Uit het onderzoek blijkt dat 63 procent van de mensen met hogere inkomens solidair wil zijn om het onderwijs op peil te kunnen houden. Daarnaast wil de helft van de hoge inkomens meer inleveren om de zorgsector te ontzien. Bij de midden-inkomens ligt dit percentage volgens de peiling van De Hond nog hoger.

Van de kiezers vinden alleen de VVD-stemmers dat het kabinet de lasten van de bezuinigingen eerlijk verdeelt. Bij de achterban van coalitiepartij CDA (56 procent) en gedoogpartner PVV (67 procent) is er onvrede over de verdeling.

De resultaten peiling staan in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen