Nederlandse kindcentra inspireren Vlamingen

Een grote delegatie uit Vlaanderen heeft woensdag op uitnodiging van VOS/ABB een werkbezoek gebracht aan twee openbare kindcentra in Tilburg en Rosmalen. Het zijn scholen die zowel onderwijs als opvang aanbieden in een verregaande samenwerking. De Vlamingen vonden het ‘zeer interessant en inspirerend’ om te zien hoe dit in Nederland is georganiseerd. Lees verder

In Vlaanderen komt de samenwerking tussen onderwijs en opvang op één locatie moeilijk van de grond. Een van de oorzaken is de wet- en regelgeving. Uit de presentaties in Kindercampus De Vuurvogel in Tilburg en Kindcentrum De Hoven in Rosmalen maakten de Vlamingen echter al snel op, dat de wet- en regelgeving in Nederland niet veel anders is. Ook hier zijn onderwijs en opvang ondergebracht bij verschillende ministeries en heeft het personeel verschillende cao’s.

'Daarom is het zo inspirerend om te zien dat het in Nederland tóch lukt om intensief samen te werken', zei onder anderen Katrien Schrijvers, Vlaams parlementslid namens de christen-democratische CD&V. 'Als in de geest de klik wordt gemaakt, kan er dus toch als één team gewerkt worden, ook al zijn het op papier nog aparte teams'. Zij zag dat zowel op De Vuurvogel als op De Hoven één directeur is aangesteld, die zowel de school als de opvang aanstuurt.

Nieuw gebouw
In Rosmalen zagen de Vlamingen een nieuw gebouw, dat speciaal is ontworpen voor een school die samenwerkt met de kinderopvang. Ook dat vonden zij inspirerend, maar omdat niet overal nieuwe scholen worden gebouwd, was de vraag algauw of een dergelijk concept ook in een bestaande school kan worden ingevoerd. Directeur Anja Thijssen van De Hoven antwoordde daarop: 'Een nieuw gebouw helpt wel, dat is vaak aanleiding om tot meer samenwerking te komen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het overal kan, als de wil er maar is.'

De ontvangst van de Vlaamse delegatie was georganiseerd door VOS/ABB in samenwerking met de scholen en de Vlaamse zusterorganisatie OVSG, de koepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in Vlaanderen.

In het maartnummer van magazine School! komt een artikel over het werkbezoek van de delegatie uit Vlaanderen.