Nederlandse leerkracht werkt voor bescheiden salaris

De salarissen van leerkrachten in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Nederland zijn ‘bescheiden’ vergeleken met die in andere Europese landen. Dat staat in de aanbiedingsbrief die waarnemend minister André Rouvoet van OCW aan de Tweede Kamer heeft gestuurd in verband met de publicatie van het jaarlijkse rapport Education at a Glance van de Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Lees verder

Het salaris is volgens Rouvoet niet alleen bescheiden, leerkrachten in Nederland staan ook langer voor de klas dan het gemiddelde in de Europese Unie. Als wordt gekeken naar de basisscholen, dan geven leerkrachten per jaar 167 uur meer les dan het EU-gemiddelde van 763 uur. Ook in het voortgezet onderwijs en het mbo ligt Nederland met 750 uur per jaar 89 uur boven het EU-gemiddelde.

Uit het OESO-rapport, dat over het jaar 2007 gaat, blijkt verder dat de Nederlandse overheid in dat jaar relatief weinig geld uitgaf aan onderwijs. Het OESO-gemiddelde lag toen op 13,3 procent van de rijksuitgaven; in Nederland was dat 11,7 procent. Als wordt gekeken naar het bruto binnenlands product, dan laat Nederland met 5,6 procent ook een lager percentage zien dan het gemiddelde in de EU van 6,2 procent.

In Education at a Glance presenteert de OESO jaarlijks de staat van het onderwijs in 31 landen.

Klik hier voor de aanbiedingsbrief van minister Rouvoet aan de Tweede Kamer.