Nederlandse leerling presteert minder goed

De 15-jarige scholieren in Nederland behoren nog steeds tot de top 10 van de wereld, maar ze doen het minder goed dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit het internationale PISA-onderzoek 2006. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt ziet in de onderzoeksresultaten een bevestiging van haar beleid om rekenen en taal centraal te stellen. Lees verder

Het Programme for International Student Assessment (PISA) wordt elke drie jaar uitgevoerd. Er wordt gekeken naar lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Tussen 2003 en 2006 is in Nederland op het gebied van leesvaardigheid een lichte daling te zien. Ook is er sprake van een daling van het wiskundeniveau. Dat is vooral te wijten aan de meisjes. Bij natuurwetenschappen blijft het niveau op peil. 

Staatssecretaris Van Bijsterveldt laat op de website van haar ministerie weten dat ze zich zorgen maakt: ‘Nederlandse scholieren hebben nog steeds een koploperspositie in de wereld, maar ik zie dat die positie kwetsbaar is (…) op het gebied van lezen en wiskunde (…). Dit onderstreept mijn keuze om prioriteit te geven aan de verbetering van de lees- en rekenvaardigheden van middelbare scholieren.’

Van Bijsterveldt presenteerde onlangs de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs, waarin rekenen en taal centraal staan. Zie hiervoor het gerelateerde artikel in de rechterkolom. Daar staat ook het PISA-onderzoek.

Bijlagen