Netwerkbijeenkomst IKC over kinderopvang en onderwijs

Op 11 oktober komt het IKC-netwerk van VOS/ABB bijeen: er wordt dan een bezoek gebracht aan integraal kindcentrum De Horst in De Wijk (Drenthe).

Dit IKC valt onder de Stichting Wolderwijs. Deze stichting verzorgt zowel openbaar primair onderwijs als kinderopvang in de Drentse gemeente De Wolden.

Stichtingen voor openbaar onderwijs kunnen ook kinderopvang organiseren, maar in de praktijk blijkt het nogal lastig om dat daadwerkelijk te doen. Stichting Wolderwijs kan als ervaringsdeskundige andere organisaties op weg helpen.

De IKC-netwerkbijeenkomst is op donderdag 11 oktober van 09.30 tot 12.00 uur (met lunch) in IKC De Horst in De Wijk. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, is deelname gratis. Is uw organisatie geen lid (bijvoorbeeld kinderopvangorganisatie), dan betaalt u voor het bijwonen van deze bijeenkomst 100 euro (per persoon, btw-vrij).

Aanmelden

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘IKC-netwerkbijeenkomst 11 oktober’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. Wij willen ook graag van u weten of u van de lunch gebruikt wilt maken, zodat we daar rekening mee kunnen houden.

Het IKC-netwerk van VOS/ABB is bedoeld om kennis en ervaring met elkaar te delen. Zit u nog niet in dit netwerk? U kunt zich ervoor aanmelden bij Rozemarijn Boer: 06-20010418, rboer@vosabb.nl. Voorwaarde is wel dat uw organisatie lid is van VOS/ABB.