Netwerkbijeenkomsten P&O over ‘employee journey’

De bijeenkomsten van onze P&O-netwerken in oktober gaan onder andere over de employee journey. P&O-adviseur Addy Nieuwenhuis van ATO-Scholenkring zal ingaan op de manier waarop dit schoolbestuur in Den Bosch en Rosmalen de employee journey in de praktijk toepast.

De term employee journey is geïnspireerd op de customer journey uit de marketing. Zoals het voor bedrijven belangrijk is om te weten wat hun klanten precies willen, om zo nieuwe kansrijke producten in de markt te kunnen zetten en daarmee geld te verdienen, zo is het voor schoolbesturen essentieel om te weten wat leerkrachten willen en nodig hebben om goed te (blijven) functioneren. Met als doel hen te binden voor de organisatie en goed onderwijs te bieden.

Zilveren Kruis zal op de bijeenkomsten ingaan op werkdruk in relatie tot ziekteverzuim. De verzekeraar gebruikt het motto ‘van werkdruk naar werkplezier’. Kern van de aanpak is dat de hoge werkdruk die in het onderwijs wordt ervaren niet alleen een structurele aanpak vereist, maar dat die aanpak ook binnen de organisatie moet worden geborgd.

Knelpunten cao

Daarnaast zal het gaan over cao-gerelateerde zaken. Hiervoor zal mr. Céline Adriaansen van onze Onderwijsjuristen aanwezig zijn. Op de bijeenkomsten voor mensen uit het primair onderwijs zal het specifiek gaan over de (on)bruikbaarheid van de CAO PO. Samen met de deelnemers inventariseren oud-bestuurder Niko Persoon van Zaan Primair en directeur Hans Teegelbeckers de knelpunten.

Tevens zal worden gesproken over de rapportage De Staat van het Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen en eigen inbreng van deelnemers. U kunt uw input tot een week voor de bijeenkomst van uw keuze mailen aan onze HRM-expert Ivo Israel: iisrael@vosabb.nl.

Aanmelden

De P&O-netwerkbijeenkomsten zijn op de volgende data en locaties:

  • Dinsdag 8 oktober 09.30-12.30 uur, VOS/ABB Woerden (primair onderwijs)
  • Dinsdag 8 oktober 13.00-16.30 uur, VOS/ABB Woerden (voortgezet onderwijs)
  • Donderdag 10 oktober 10.00-13.00 uur, Stichting op Kop Giethoorn (primair onderwijs)

Aanmelden: stuur een mailtje naar welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw bericht uw naam en functie alsmede het schoolbestuur waarvoor u werkzaam bent.

Deelname aan de netwerkbijeenkomsten is kosteloos als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten. Niet-leden kunnen (alleen bij voldoende beschikbaarheid) deelnemen tegen betaling: 100 euro per dagdeel of 150 euro voor een hele dag (btw-vrij).