Netwerkbijeenkomsten financieel management

VOS/ABB organiseert dit najaar weer verspreid over het land netwerkbijeenkomsten over financieel management in het primair onderwijs. Lees verder

Na invoering van de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs heeft VOS/ABB vijf netwerken opgestart, waarbij het financieel management centraal staat. Doelstelling van de netwerkbijeenkomsten is om met elkaar te discussiëren over diverse (financiële) vraagstukken waar uw schoolorganisatie mee te maken heeft of krijgt. Naast het uitwisselen van kennis en ervaring op financiële thema’s wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen.

De deelnemers bestaan onder anderen uit financieel (beleids)medewerkers, controllers en bovenschoolse directeuren van kleine tot grote schoolbesturen in het primair onderwijs. De bijeenkomsten (een ochtend of middag) vinden drie keer per jaar plaats en worden georganiseerd bij de deelnemers van de netwerken. De eerstvolgende regionale netwerkbijeenkomsten financieel management vinden plaats op de onderstaande data en locaties: 

* Regio Oost (Overijssel, Flevoland, Gelderland): 24 september, Arnhem
* Regio Zuid-Oost (Brabant en Limburg): 2 oktober, Helmond
* Regio Midden (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht): 7 oktober te Woerden
* Regio Noord (Drenthe, Friesland, Groningen): 8 oktober te Sneek
* Regio Zuid- West (Zeeland en West- Brabant):  12 november, Roosendaal

Als u ook wilt participeren in een van deze netwerken Financieel Management, dan kunt u zich via e-mail aanmelden bij Reinier Goedhart, rgoedhart@vosabb.nl.

Voor nadere informatie kunt u hem ook telefonisch bereiken: 0348-405220.