Netwerkbijeenkomsten financieel management

Op 20 en 28 oktober organiseert VOS/ABB op twee plaatsen in het land netwerkbijeenkomsten over financieel management voor het voortgezet onderwijs. Het hoofdthema van de najaarsbijeenkomsten is financiële sturing. Lees verder

Doelstelling van deze netwerkbijeenkomsten is om met elkaar van gedachten te wisselen over financiële vraagstukken waar uw schoolorganisatie mee te maken heeft of krijgt. Naast het uitwisselen van kennis en ervaring op financiële thema’s, wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen.

De deelnemers zijn financieel beleidsmedewerkers, controllers en (bovenschools) directeuren in het voortgezet onderwijs. De bijeenkomsten (een middag) vinden twee à drie keer per jaar plaats. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB.

Het hoofdthema van de najaarsbijeenkomsten is financiële sturing. Dit thema wordt ingeleid door controller Karel van der Velden van het Carmel College in Hengelo. Hij laat u met een eigen presentatie zien hoe op het Carmel College over planning & control wordt gedacht en hoe de planning & control-cyclus is ingericht en wordt gebruikt voor financiële sturing.

Vervolgens zullen we zien dat financiële sturing niet van het ene op het andere moment te realiseren is. We benoemen de verschillende fasen die het Carmel College heeft doorlopen en merken dat financiële sturing niet alleen te maken heeft met strategische beleidskeuzes, maar ook met een doorzichtige rekeningstructuur en scholing van personeel.

U zult kunnen discussiëren over de vraag in hoeverre financiële sturing in uw organisatie is ontwikkeld. We zullen het ook hebben over onderwerpen uit de actualiteit en kwesties die in de toekomst aan bod zullen komen. Als voor de netwerkbijeenkomsten het rapport van de commissie-Don over vermogensbeheer van de onderwijsinstellingen is gepubliceerd, dan nemen we dit mee in de presentaties.

De bijeenkomsten zijn op de volgende data:

* 20 oktober, regio Zuid
* 28 oktober, regio Noord

De bijeenkomsten duren van 13.00 tot 15.30 uur. De locaties worden nog bekendgemaakt.

Aanmelden kan bij adviseur Henk Jan Biegel: 06-22939665, hjbiegel@vosabb.nl