Netwerken bovenschools management gaan door!

De VOS/ABB-contactgroepen van en voor bovenschoolse directies in het openbaar onderwijs worden in het schooljaar 2008-2009 voortgezet. Lees verder

Op dit moment floreren zes groepen in Friesland, Groningen, Drenthe/Overijssel, Midden-Nederland, Noord-Holland en Zuid-Nederland. In alle groepen zijn medewerkers van VOS/ABB vertegenwoordigd.

Bent u bovenschools manager en maakt u nog geen deel uit van zo’n netwerk en wilt u dat wel, neemt u dan contact op met Anna Schipper van VOS/ABB. Zij kan u vertellen welk netwerk in uw regio actief is.

Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl