Niet Cito-toets, maar schooladvies weer leidend

‘De Cito is voor ons een onbruikbaar instrument geworden.’ Dat heeft rector Rob Fens van de openbare Wolfert van Borselen scholengroep in Rotterdam tegen de Algemene Onderwijsbond (AOb) gezegd.

Groep 8-leerlingen maken de centrale eindtoets vanaf 2015 niet meer in februari, maar rond 20 april. De gedachte hierachter is dat de onderwijstijd in groep 8 van de basisschool dan meer kan worden benut. Nadeel voor het voortgezet onderwijs is dat de resultaten van de toets pas rond 10 mei bekend worden.

Rector Fens van de Wolfert van Borselen scholengemeenschap legt uit dat hierdoor de Citotoets voor hem een onbruikbaar instrument wordt. Hij vertelt direct ook wat de oplossing van het probleem is: ‘Wij moeten vóór 1 mei formatieplannen maken, de uitslagen liggen er nu pas op 10 mei. We hebben besloten om dan maar het leerlingvolgsysteem te gebruiken als toets.’

Het nadeel daarvan kan zijn dat leerlingen van hun school een hoger dan wel lager advies voor vervolgonderwijs krijgen dan de Cito-toets aangeeft. De realiteit laat zien dat 10 procent van de leerlingen uit gezinnen met hoge inkomens een hoger schooladvies krijgen, terwijl dat bij 6 procent van de kinderen uit gezinnen met weinig geld net andersom is.