Nieuw aanbod mensenrechteneducatie

Het College voor de Rechten van de Mens heeft nieuwe werkvormen ontwikkeld voor mensenrechteneducatie in het primair en voortgezet onderwijs.

De nieuwe werkvormen volgen op de mede door VOS/ABB ontwikkelde toolbox Mensenrechten op school. Al meer dan duizend docenten en schoolleiders hebben daarvan gebruikgemaakt.

Er zijn nu nieuwe gratis hulpmiddelen voor mensenrechteneducatie: lessen voor jonge leerlingen op de basisschool en werkvormen voor het voorgezet onderwijs over recht op huisvesting en en over de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing.

Lees meer…