Nieuw college moet examens stroomlijnen

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW om het College voor Examens in te stellen. Dit wordt een zelfstandig bestuursorgaan dat zich gaat bezighouden met de uitvoering van de examens in het voortgezet onderwijs. Lees verder

Het nieuwe College voor Examens gaat de taken uitvoeren van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven en de Staatsexamencommissie. Het nieuwe college stelt onder meer de examenopgaven vast en bepaalt de normering. De staatssecretaris blijft verantwoordelijk voor het examenstelsel en de examenprogramma’s.

Met het instellen van het College voor Examens wordt volgens OCW de participatie van maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van de examens verbeterd, ontstaat er meer duidelijkheid over verantwoordelijkheden en kunnen ook andere organisaties die bij de examens zijn betrokken, beter worden aangestuurd.

Het voorstel van Van Bijsterveldt gaat nu naar de Raad van State en daarna naar de Tweede Kamer. Pas dan wordt de tekst van het voorstel openbaar gemaakt.