Nieuw gespreksmodel voor vertrouwenspersonen

Er is een nieuw gespreksmodel voor vertrouwenspersonen in het onderwijs ontwikkeld. Het product, ‘Step Back’, is voor 13,95 euro te bestellen bij het Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI). Lees verder

‘Step back’ geeft contact- en vertrouwenspersonen een leidraad om samen met de leerling terug te kijken op een lastige situatie en ervan te leren. De leerling keert terug op zijn/haar schreden en verkent alternatief gedrag. Doel van het pakket is leerlingen te stimuleren om grenzen aan te geven en grenzen te respecteren, waardoor ze sterker staan in het contact met anderen.

Het gespreksmodel ‘Step back’ bestaat uit zes stappen die duidelijk worden beschreven in een handleiding. De stappen zijn op verschillende manieren gevisualiseerd: op een affiche, een reminder en in de vorm van voetstappen waarmee een zichtbare route letterlijk kan worden uitgestippeld.

‘Step back’ is ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs, maar kan ook toegepast worden in het primair onderwijs. De auteurs zijn Myriam Limper en Karen van Kooten. 

Meer informatie en bestellen.