Nieuw: gratis Arbocatalogus-VO

Het voortgezet onderwijs heeft als eerste sector in het onderwijs een eigen Arbocatalogus. Hierin staat een beschrijving van normen en regels voor een veilige werk- en leeromgeving. De Arbocatalogus-VO is een digitaal kennisplatform waar de scholen gratis gebruik van kunnen maken. Lees verder

De Arbocatalogus-VO is de eerste onderwijscatalogus die is getoetst en goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. Naast informatie over de arbo-regels en -normen bevat de catalogus praktische oplossingen en hulpmiddelen. Verder staan er praktijkcases in. Dat zijn voorbeelden van oplossingen, bijvoorbeeld voor veiligheid in de lokalen, machineparkbeheer of het werken met preventiemedewerkers. Scholen worden uitgedaagd om eigen praktijkvoorbeelden toe te voegen en ervaringen uit te wisselen. Het gaat dus om een levend document dat scholen zelf continu kunnen aanvullen. De Arbocatalogus-VO is sinds gisteren te vinden op www.arbocatalogus-vo.nl.

Werkgevers-werknemers
Dit product is tot stand gekomen op basis van afspraken tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties in het voortgezet onderwijs over de werkomstandigheden in de scholen. De afspraken zijn inmiddels in de cao VO vastgelegd. De Arbeidsinspectie hanteert de catalogus bij controle op naleving in het voorgezet onderwijs. De ontwikkeling en implementatie van de Arbocatalogus-VO vindt plaats onder de vlag van Arbo-VO, een onafhankelijk advies- en kenniscentrum voor het voortgezet onderwijs.

Veilige praktijklessen
De Arbocatalogus maakt het voor scholen makkelijker om aan wettelijke eisen te voldoen. Bijvoorbeeld in het vmbo: leerlingen zijn geen werknemers, maar moeten in praktijklessen wel leren om veilig te werken, zodat zij dat later in hun beroep als vanzelfsprekend ervaren. In de catalogus staat beschreven hoe praktijkdocenten en de school als organisatie daarin het goede voorbeeld kunnen geven. Ook zijn er nieuwe normen opgenomen voor ventilatie, temperatuur en luchtkwaliteit, zodat leerlingen les krijgen in gezonde en frisse lokalen.