Nieuw pleidooi voor besteding onderwijsgeld gemeenten

De gemeenten moeten hun fictieve budget voor onderwijs volledig voor dat doel inzetten. Daarmee herhalen de PO-Raad, VO-Raad en AVS een pleidooi van VOS/ABB. Lees verder

De gemeenten krijgen per jaar een budget van in totaal 1,5 miljard euro voor onderwijs. Dat geld komt uit het Gemeentefonds en is niet geoormerkt. Dit betekent dat gemeenten het ook aan andere zaken of niet mogen besteden.

VOS/ABB voerde in 2009 een verkenning uit naar het deel van de fictieve onderwijsbudgetten die gemeenten aan andere zaken besteden of op de plank laten liggen. Daaruit kwam naar voren dat het jaarlijks om een bedrag van circa 400 miljoen euro gaat.

Als praktijkvoorbeeld liet VOS/ABB in het magazine Over Onderwijs de gemeente Maastricht zien. Bovenschools manager Rob Beaumont van het bij VOS/ABB aangesloten samenwerkingsbestuur jong Leren rekende voor dat Maastricht toen gemiddeld 1,5 miljoen euro minder aan onderwijshuisvesting uitgaf dan deze gemeente hiervoor ontving. Klik hier voor het artikel in Over Onderwijs.

Inmiddels zijn er na de verkenning van VOS/ABB en de publiciteit daarover Kamervragen gesteld over de besteding van de onderwijsbudgetten. In de landelijke politiek gaan steeds meer stemmen op om het gemeentelijke budget over te hevelen naar de lumpsum van de schoolbesturen.

De oproep die de PO-Raad, VO-raad en AVS nu hebben gedaan, sluit hierop aan. Zie voor meer informatie het document in de rechterkolom.

Bijlagen