Nieuw steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Er komt een landelijk steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Dit steunpunt zal de inrichting van medezeggenschap bij de vorming van nieuwe samenwerkingsverbanden ondersteunen. Lees verder

Dit staat in de antwoorden van demissionair minister Van Bijsterveldt (OCW) op eerder door Jeroen Dijsselbloem (PvdA) gestelde Kamervragen. Dijsselbloem was bezorgd dat ouders te weinig betrokken worden bij de vormgeving van nieuwe samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. De minister zegt daarop dat ze geen signalen heeft dat medezeggenschapsraden hier niet bij zouden worden betrokken. 

'In de meeste samenwerkingsverbanden verloopt het proces om te komen tot de inrichting van het samenwerkingsverband en tot de inhoudelijke uitwerking van passend onderwijs constructief, al is er variatie in voortgang en tempo', aldus Van Bjisterveldt. 

Daarnaast wijst ze op het instemmingsrecht van de ondersteuningsplanraad op het ondersteuningsplan voor de regio. ' De inspraak van de ondersteuningsplanraad op het ondersteuningsplan kan niet beperkt worden door wat in statuten van het
samenwerkingsverband wordt vastgelegd', schrijft Van Bijsterveldt.

Het nieuwe steunpunt zal worden ingericht door de verschillende onderwijsorganisatie. Dat steunpunt zal hulp bieden bij de
vormgeving en inrichting van de medezeggenschap en de stand van zaken in de
regio’s bijhouden. Daarnaast zal ook vanuit het ministerie aandacht besteed worden aan tijdige inrichting van de ondersteuningsplanraden.

VOS/ABB presenteert al op 30 oktober een handreiking over de vormgeving van medezeggenschap binnen passend onderwijs. Deze handreiking wordt beschikbaar gesteld aan de leden.Ook organiseert VOS/ABB op 30 oktober met de VNG een bijeenkomst over de vormgeving van medezeggenschap binnen passend onderwijs en medezeggenschap. U kunt hiervoor nog inschrijven! 

De volledige tekst van de beantwoording van de Kamervragen van Dijsselbloem staat in de rechterkolom hiernaast.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

 

Bijlagen