Onze partner Schoolinkoop begint een nieuwe collectieve aanbesteding voor sanitaire producten. Uw organisatie kan daar tot 31 december bij aanhaken.

Omdat het huidige collectieve contract eind 2023 afloopt, start Schoolinkoop een nieuwe aanbesteding. Scholen die al aan het collectief deelnemen kunnen hierbij aanhaken, maar ook scholen die nog geen gebruik maken van dit collectieve aanbod.

Op de website van Schoolinkoop staat meer informatie over de nieuwe collectieve aanbesteding.

Deel dit bericht: