Nieuwe aanvraagronde voor Lerarenbeurs

Leraren kunnen in een nieuwe aanvraagronde tot en met 13 mei een aanvraag indienen voor een Lerarenbeurs. Deze beurs is bedoeld voor leraren die met een korte opleiding van maximaal één jaar of een bachelor- of masteropleiding hun professionaliteit willen vergroten.

Lees verder

In eerdere aanvraagrondes zijn bijna 14.000 Lerarenbeurzen toegekend. Ruim de helft van de beurzen ging naar leraren in het primair onderwijs en 29 procent naar leraren in het voortgezet onderwijs. De overige beurzen gingen naar  docenten in het beroeps- en het hoger onderwijs.

Elke leraar kan één keer in zijn onderwijsloopbaan gebruikmaken van de Lerarenbeurs. Aanvragen kan tot en met 13 mei bij DUO (het vroegere CFI). De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Klik hier voor meer informatie.