Nieuwe aanvraagronde voor Lerarenbeurs

Tot 1 juni kan de Lerarenbeurs weer worden aangevraagd. Leraren in het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben voorrang. Dat heeft te maken met de bezuiniging op passend onderwijs en de komende ontslaggolf. Lees verder

Het ministerie van OCW meldt dat vanaf dit jaar de Lerarenbeurs niet meer gebruikt kan worden voor korte opleidingen, maar alleen voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding.

Voor de nieuwe aanvragen is 40 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is 16 miljoen euro bij voorrang bestemd voor leraren in het (voortgezet) speciaal onderwijs die met ontslag worden bedreigd als gevolg van de bezuiniging op passend onderwijs.

Het is overigens opmerkelijk dat het ministerie nu zélf het woord ‘bezuiniging’ in de mond neemt, omdat minister Marja van Bijsterveldt tegen beter weten in bleef ontkennen dat zij bezuinigde. Zij gebruikt altijd het eufemisme ‘ombuiging’.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie.

In het aprilnummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs staat een artikel over de Lerarenbeurs. U kunt de online versie van het artikel downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen