Nieuwe CAO PO is onbetaalbaar

De nieuwe CAO PO is voor de werkgevers onbetaalbaar. Minister Ronald Plasterk van OCW moet met meer geld komen. Dat is de reactie van de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) op de nieuwe cao, waarin voor een periode van twee jaar een loonstijging van 6,9 procent is opgenomen. Lees verder

De nieuwe CAO PO, waarover woensdagavond een akkoord werd gesloten, gaat met terugwerkende kracht per 1 juli 2007 in en heeft een looptijd van twee jaar. Het salaris stijgt met terugwerkende kracht per 1 augustus jongstleden met 2,3 procent. Bovendien gaat dit jaar de eindejaarsuitkering met 1,2 procent omhoog tot 5,3 procent.

In 2008 komt er per augustus een loonsverhoging van 2,2 procent. Volgend jaar gaat de eindejaarsuitkering omhoog met 1 procent tot 6,3 procent. Bovendien komt er vanaf dit jaar een eenmalige uitkering van 110 euro op de Dag van de Leraar.

De WvPO is blij voor de vakbonden dat die met de minister dit akkoord hebben gesloten, maar de werkgeversvereniging wijst erop dat minister Plasterk geen geld uittrekt voor de genoemde loonstijgingen. Het komt er volgens de WvPO op neer dat de scholen de rekening moeten betalen. Dat zal bij het uitblijven van financiële dekking door de minister slechts leiden tot aantasting van de werkgelegenheid. 

Vooral jonge leraren, die aan het begin van hun onderwijscarrière staan, zullen hiervan de dupe worden. Dit staat haaks op de bedoelingen van de nieuwe cao en het advies van de commissie-Rinnooy Kan om de positie van de leraren te verbeteren.

In de rechterkolom staat het persbericht dat de WvPO over deze kwestie heeft gepubliceerd.

Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl 

Bijlagen