Nieuwe CAO VO dichtbij, maar AOb mort nog

De werkgevers in het voortgezet onderwijs verenigd in de VO-raad en de vakorganisaties CNV Onderwijs en CMHF hebben hun handtekening gezet onder het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao. De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft het akkoord nog niet ondertekend. Lees verder

De VO-raad, CNV Onderwijs en CMHF leggen het onderhandelaarsakkoord met positief advies voor aan hun leden. De AOb, die het akkoord nog niet heeft ondertekend, legt het akkoord met neutraal advies aan de leden voor.

In het onderhandelaarsakkoord is een salarisverhoging van 6 procent en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 1 procent vastgelegd.  Ook zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk van docenten te verlagen. Die afspraken gelden zowel voor fulltimers als parttimers. De VO-raad is tevreden over het bereikte akkoord, omdat het ‘betaalbaar’ is.

Individueel
De werkgeversorganisatie is ook tevreden over de afspraak dat elke docent naar eigen inzicht mag bepalen hoe hij of zij de werkdruk kan verlagen. Voor individuele werkdrukverlaging zijn 24 klokuren per jaar beschikbaar. Docenten kunnen er ook voor kiezen om deze uren te laten uitbetalen.

Startende docenten krijgen recht op extra uren voor begeleiding en voorbereiding. Zij zullen daardoor 20 procent minder voor de klas staan. Alle afspraken gelden naar rato voor parttimers.

Ondersteuners
Er zijn ook afspraken gemaakt voor het onderwijsondersteunend personeel (oop). Dat krijgt meer recht op scholing. Bovendien ontvangt het oop minimaal een loonsverhoging die gelijk is aan die van het maximum van schaal 4. Verder ontvangen de ondersteuners tot en met schaal 8 een verhoging van de extra eindejaarsuitkering van 150 euro.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen