Nieuwe cao voor voortgezet onderwijs

Er is een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. In het akkoord is over twee jaar een salarisverhoging van 6 procent en een verhoging van de eindejaarsuitkering van 1 procent afgesproken. De verhogingen komen bovenop de maatregelen in het Actieplan LeerKracht staan. Lees verder

De cao-partners hebben ook afgesproken dat er maatregelen worden genomen om de werkdruk in het voortgezet onderwijs te verlagen. De maatregelen worden toegespitst op individuele situaties. Scholen krijgen de ruimte om zelf beleid te ontwikkelen.

Het onderhandelaarsakkoord wordt op donderdag 2 oktober tijdens een extra algemene ledenvergadering voorgelegd aan de leden van de VO-raad. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de VO-raad.