Nieuwe colleges moeten oog hebben voor huisvesting

Gemeenten moeten schoolgebouwen hoog op hun prioriteitenlijstje zetten bij de formatiebesprekingen. Dat stelt de Algemene Onderwijsbond (AOb). Lees verder

De vakbond is bang dat de gemeenten met het oog op de forse bezuinigingen die op hen afkomen minder geld gaan besteden aan onderwijshuisvesting. Dagelijks bestuurder Liesbeth Verheggen doet op de website van de AOb een oproep aan de gemeenten om vooral in schoolgebouwen te blijven investeren. ‘Ik roep politieke partijen die nu een nieuw gemeentebestuur aan het vormen zijn, de schoolgebouwen niet onder deze bezuiniging te laten lijden. Leerlingen verdienen goed onderwijs in goede gebouwen.’

De AOb deed in navolging van VOS/ABB en de Besturenraad onderzoek naar de investeringen van gemeenten in onderwijshuisvesting. Het blijkt dat veel gemeenten daar minder geld aan uitgeven dan ze er via het gemeentefonds voor krijgen. Wettelijk gezien mag dat, omdat het geld voor onderwijshuisvesting niet geoormerkt is. Maar het mag duidelijk zijn dat adequate gebouwen een voorwaarde zijn voor goed onderwijs.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de AOb.