Nieuwe gewichtenregeling en sofi-nummer

Introductie van de nieuwe gewichtenregeling en het persoonsgebonden nummer (pgn) zijn twee op zichzelf staande trajecten. Op dit moment worden voor beide trajecten gegevens opgevraagd. Diverse softwareleveranciers hebben daartoe een combinatieformulier gemaakt. Er bestaat echter geen verplichting om beide zaken te koppelen. Of en hoe dit gebeurt, bepaalt het schoolbestuur/de school zelf. Lees verder

Toekenning van formatie op basis van de nieuwe gewichtenregeling gaat in op 1 augustus 2007, te beginnen met de vier- en vijfjarigen van de groepen 1 en 2. Dit gebeurt op basis van de telling van 1 oktober 2006. Scholen moeten daarom voor deze datum voor de vier- en vijfjarige kinderen  de benodigde opleidingsgegevens van de ouders opvragen en registreren.

Invoering van de nieuwe gewichtenregeling gebeurt gefaseerd in vier jaar. Een van de argumenten daarbij was dat scholen voldoende tijd moesten hebben om de gegevens van de ouders te achterhalen. Dit kan een tijdrovend klus zijn, bijvoorbeeld doordat er een gesprek moet komen met de ouders van kinderen die voor het gewicht van 0,3 respectievelijk 1,2 in aanmerking komen. Alleen een schriftelijke afhandeling zal voor aanzienlijk deel van deze doelgroepen waarschijnlijk niet tot resultaat leiden.

Met het oog op de invoering van het pgn moet de school bij inschrijving –indien aanwezig– het sofi-nummer van de leerling registreren. Tevens moet in deze periode de sofinummers worden opgevraagd van de kinderen die al op school zitten. Tegelijkertijd wordt bij het opvragen van het sofi-nummer enkele relevante gegevens, zoals naam en adres, bij de ouders gecheckt.

Diverse leveranciers hebben de gegevens die voor beide trajecten moeten worden opgevraagd en/of gecontroleerd in een formulier gecombineerd. Van een verplicht gekoppeld opvragen is echter geen sprake. Het bestuur/de school kan zelf bepalen of en op welke wijze het opvragen van de gegevens van beide trajecten wordt gecombineerd.

Er zijn diverse mogelijkheden:

* Opvragen/controleren van het sofi-nummer met uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor de nieuwe gewichtenregeling voor de vier- en vijfjarige leerlingen.

* Opvragen/controleren van het sofi-nummer met de gegevens die nodig zijn voor de nieuwe gewichtenregeling voor alle groepen. Als dit realiseerbaar is, heeft dit het voordeel dat dan ook inzicht kan worden verkregen in de gevolgen van de nieuwe gewichtenregeling op de langere termijn.

* Opvragen/controleren van het sofi-nummer zonder gebruik te maken van de optie om de gegevens op te vragen die nodig zijn voor de nieuwe gewichtenregeling. Gegevens voor de nieuwe gewichtenregeling worden bijvoorbeeld in een gesprek met de ouders op de school ingevuld.

Meer informatie over de nieuwe gewichtenregeling staat in een brochure van CFI. U kunt de brochure vinden in de rechterkolom naast dit bericht. Daar staat ook een eerder op deze website verschenen artikel over dit onderwerp. Zie ook www.pgnpo.nl.

Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl

Bijlagen