Nieuwe initiatieven in verenigingsplan VOS/ABB

VOS/ABB heeft een plan opgesteld waarin duidelijk wordt welke taken de vereniging de komende jaren wil uitvoeren. Het verenigingsplan volgt op de sectorvorming in het funderend onderwijs en de daarmee samenhangende taakverschuivingen. Lees verder

Het verenigingsplan is opgesteld door verenigingssecretaris Ritske van der Veen in samenspraak met een aantal VOS/ABB-leden. In het plan staat dat VOS/ABB zich meer kan richten op de specifieke belangenbehartiging voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, nu de algemene werkgeversbelangen worden behartigd door de PO-Raad en VO-raad.

Met de specifieke belangenbehartiging voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs wil VOS/ABB een vereniging blijven met veel toegevoegde waarde voor haar leden. De vereniging VOS/ABB vindt het bijvoorbeeld tot haar taken behoren om de kernwaarden van het openbaar onderwijs meer zichtbaar te maken in de onderwijspraktijk.

VOS/ABB wil zich niet alleen meer specifiek op de belangen van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs richten, maar daarin ook assertiever optreden. Een voorbeeld van de nieuwe aanpak is de ondersteuning die VOS/ABB biedt aan ouders die in Barneveld openbaar voortgezet onderwijs willen realiseren.

Bestaande onderdelen van VOS/ABB die door de leden bijzonder worden gewaardeerd, blijven uiteraard bestaan. Zo kunnen de leden van VOS/ABB gebruik blijven maken van de deskundigheid van de eigen Helpdesk. Ook de tweedelijnsadvisering van de Helpdesk blijft exclusief voor VOS/ABB-leden.

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) hebben met elkaar afgesproken dat waar mogelijk samenwerking wordt gezocht. Zo wil VOS/ABB samen met VOO een imagocampagne voor het openbaar onderwijs lanceren. Ook wordt bekeken hoe communicatieuitingen kunnen worden ge├»ntegreerd.

Belangrijk aspect van het plan is dat het VOS/ABB-ledentarief omlaag gaat. Binnenkort ontvangt u daarover meer informatie.

Klik hier voor het verenigingsplan en de samenvatting ervan (alleen toegankelijk voor VOS/ABB-leden).

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl