Nieuwe leren nooit bedoeld als ‘laissez faire’

Het nieuwe leren is verworden tot een karikatuur. Dat heeft de Utrechtse hoogleraar Robert Jan Simons maandag gezegd voor de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen 20 jaar. Lees verder

Simons, die directeur is van het Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding , Onderwijsontwikkeling, Studievaardigheden (IVLOS) van de Universiteit Utrecht, introduceerde de term nieuwe leren in 1995. Hij zei voor de commissie dat deze nieuwe vorm van onderwijs niet was bedoeld om leerlingen zelf te laten beslissen wat ze willen leren, zoals in de media en in de publieke opinie vaak wordt beweerd.

De woorden van Simons komen overeen met wat hij eerder dit jaar zei in een interview voor nummer 4 van het VOS/ABB-blad Over Onderwijs. ‘De term ‘het nieuwe leren’ heeft ten onrechte de klank gekregen van ‘laissez faire’ (…). Maar dat heb ik nooit bedoeld en zo wordt het ook niet toegepast op scholen die al vernieuwen’.

Klik hier voor de digitale versie van dat interview in Over Onderwijs nummer 4.