Nieuwe masterclass Andere Tijden

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van andere schooltijden? Bent u met name geinteresseerd in het vijf-gelijke-dagenmodel? Zet dan vast de nieuwe masterclass over dit onderwerp in uw agenda: dinsdag 29 november. Lees verder

De masterclass is bedoeld voor scholen en (kinderopvang)organisateis, die nu al bezig zijn met of zich willen oriënteren op de mogelijkheden van andere schooltijden in de vorm van het vijf-gelijke-dagenmodel. VOS/ABB verzorgt de bijeenkomst in samenwerking metde initiatiefgroep Andere Tijden in onderwijs en opvang.

Evenals in voorgaande masterclasses zullen mensen uit het onderwijs aanwezig zijn die al ervaring hebben met de invoering van het vijf-gelijke-dagen-model. Zij vertellen uit de praktijk hoe zij het hebben aangepakt. Aan de orde komen in elk geval de volgende vragen:

     Welke hobbels kom je tijdens het proces tegen?

     Welke groepen worden betrokken?

     Welke rol speelt een MR?

     Welke relatie is er met de omgeving?

     Hoe gaat de communicatie?

Deze opzet is gekozen onder het motto: leren van elkaar. De master is dit keer de heer Fred Butje, directeur van de Da Costaschool in Hilversum, die al een paar jaar werkt met het vijf-gelijke-dagenmodel.

De bijeenkomst wordt op dinsdagmiddag  29 november 2011 van 13 tot 16 uur gehouden op het kantoor van VOSABB in Woerden. 

Het is zinvol om u al vroeg in te schrijven, omdat er maximaal slechts 20 mensen kunnen deelnemen! De kosten voor deze masterclass bedragen 195 euro. Uw aanmelding kunt u mailen naar training@leeuwendaalvosabb.nl onder vermelding van masterclass andere tijden 29 november en uw persoonsgegevens.

Informatie: Jan Littink, tel: 06–12 92 85 81 of jan.littink@leeuwendaalvosabb.nl