Nieuwe modelverordening voor leerlingenvervoer

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een nieuwe modelverordening voor leerlingenvervoer gepubliceerd.

De nieuwe modelverordening houdt rekening met de Wet passend onderwijs die op 1 augustus 2014 van kracht wordt. Bovendien zijn op een aantal punten vereenvoudigingen aangebracht.

In de begeleidende brief van de VNG staan de wijzigingen per paragraaf aangegeven. Het betreft onder andere de volgende aanpassingen:

  • De verordening van de gemeente dient rekening te houden met de inzet die redelijkerwijs van ouders mag worden verwacht.
  • In het model staat niet meer een mogelijke tijdsduur genoemd van de toegekende vervoersvoorziening. Gemeenten blijven wel de mogelijkheid behouden om dit in hun verordening op te nemen.
  • Het leerlingenvervoer is een uitdrukkelijk onderwerp van het op overeenstemming gericht overleg tussen het samenwerkingsverband en de gemeenten.
  • Een aantal begrippen/termen komt niet meer in de verordening voor of krijgt een andere functie/definitie.

Bij de modelverordening zit ook een schema met voorwaarden voor de toekenning van leerlingenvervoer.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl