Nieuwe netwerkbijeenkomst pr en communicatie

VOS/ABB organiseert in september een nieuwe bijeenkomst van het ledennetwerk pr en communicatie. Het zal op deze bijeenkomst gaan over publicaties van scholen en/of besturen, zoals personeelsmagazines, informatiebrochure voor ouders en al of niet digitale nieuwsbrieven. Lees verder

Het netwerk pr en communicatie van VOS/ABB is bedoeld voor medewerkers van besturen en scholen die actief zijn op dit beleidsterrein. Twee keer per jaar wordt er bij een van de deelnemers op locatie een bijeenkomst georganiseerd. Ook heeft dit netwerk een eigen online forum.

De netwerkbijeenkomst op donderdagmiddag 23 september vindt plaats in Scholengemeenschap Lelystad. Aan het programma wordt nog gewerkt. Het tijdstip van aanvang volgt nog.

Wilt u ook toetreden tot het netwerk pr en communicatie? Meld u dan aan bij Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl of 06-13190311.

Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB.