Nieuwe opleiding voor topdocenten

Schoolbesturen beginnen het Dutch Teachers College (DTC). Dat wordt een opleiding waar docenten in het voortgezet onderwijs een academische titel kunnen behalen. De opleiding gaat op 1 augustus 2008 van start. Lees verder

Schoolbesturen investeren met de nieuwe topopleiding in de kwaliteit van zittend en toekomstig personeel. De gedachte is dat met de topopleiding het beroep van leraar en het onderwijs in zijn geheel meer status krijgen en het lerarentekort zal afnemen.

Het DTC wordt niet een opleiding met een eigen vestiging, maar zal het onderwijs aan docenten uitbesteden aan hogescholen en universiteiten. De initiatiefnemers, waaronder schoolbesturen en onderwijsinstellingen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, doen een beroep op de rijksoverheid en het bedrijfsleven om in het DTC te investeren.

De bij VOS/ABB aangesloten schoolbesturen en onderwijsinstellingen die bij de oprichting van het DTC zijn betrokken en hun contactpersonen:

  • Stichting Carmel College (Twente), bestuursvoorzitter R. Rijk
  • Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, bestuurslid G. van der Brugge
  • Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel, bovenschools directeur P. Ronner
  • Stichting AREVO (Arnhem en omgeving), bestuursvoorzitter L. van Beek
  • Scholengemeenschap Winkler Prins (Veendam), centraal directeur M. van Wijk
  • BOOR (Rotterdam), algemeen directeur W. Blok
  • Stichting NUOVO (Utrecht), bestuursvoorzitter R. Sluiter
  • Dr. Nassaucollege (Assen), schoolleider J. Dijkstra

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 06-22939680, bsmits@vosabb.nl