Nieuwe planningsregels vo in handige brochure

Op 1 augustus is de langverwachte wijziging van de Wet voortgezet onderwijs in werking getreden, waarmee de voorzieningenplanning is gemoderniseerd en vereenvoudigd.VOS/ABB heeft voor haar leden een handige informatiebrochure samengesteld met een toelichting op de nieuwe spelregels. Lees verder

Na een voorbereidingstijd van bijna 6 jaar is het nu dan zo ver.  Voor een aantal onderdelen van de planning kan het bevoegd gezag met ingang van 1 augustus 2008 zelfstandig beslissingen nemen. De procedure van het vaststellen van het Plan van Scholen vervalt en is vervangen door een eenvoudiger procedure.

De bekende artikel 75 procedure stopt eveneens. Daarvoor in de  plaats komt het regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) dat de schoolbesturen de mogelijkheid biedt in onderling overleg afspraken te maken over een aantal onderwijsvoorzieningen in de eigen regio.

Informatiebrochure
VOS/ABB heeft een handige brochure opgesteld, waarin op hoofdlijnen de nieuwe spelregels voor de planning in het voortgezet onderwijs uiteen worden gezet. Daarin wordt onder meer ingegaan op de procedure voor de opstelling van een RPO.
Deze brochure, getiteld ‘Naar een vereenvoudigde planning vo’, is alleen voor leden te downloaden door te klikken op de link in de rechterkolom hiernaast. Let op: alleen als u bent ingelogd, verschijnt de brochure in beeld.

Advies en ondersteuning
Heeft u vragen over de nieuwe wettelijke regeling dan kunt u terecht bij de Helpdesk van VOS/ABB via helpdesk@vosabb.nl.

Ook voor nadere en intensievere advisering en ondersteuning kunt u een beroep doen op de ervaring en expertise van de consultants van VOS/ABB. Daarbij kunt u onder meer denken aan:

  • het verkennen van de mogelijkheden, die de wet op het terrein van de planning voor uw school biedt;
  • het bestuurlijk-juridisch vormgeven van het samenwerkingsverband dat zich richt op het ontwerpen en vaststellen van een RPO;
  • het optreden als vaste adviseur van uw school of bestuur in het overleg met andere partners in uw regio;
  • het optreden als projectleider bij het tot stand komen van een RPO.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl  

Gerelateerde berichten