Nieuwe scholen niet meer langs snelwegen

Nieuwe schoolgebouwen mogen in principe niet meer binnen 100 meter van een snelweg en 50 meter van een provinciale weg worden gebouwd. De ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met een voorstel daartoe van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Lees verder

Door nieuwe schoolgebouwen niet meer direct langs snelwegen of provinciale wegen te bouwen, worden kinderen beter beschermd tegen luchtvervuiling. De maatregel geldt ook voor andere ‘gevoelige bestemmingen’, zoals kinderdagverblijven en bejaardenhuizen. Ook die mogen niet meer binnen 100 meter van een snelweg of 50 meter van een provinciale weg worden gebouwd ‘als daar grenswaarden worden overschreden’,  aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

De Raad van State moet zich nog over het ontwerpbesluit buigen. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad. Gemeenten wordt opgroepen om alvast terughoudend te zijn met het bouwen van gevoelige bestemmingen langs wegen.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl