Nieuwe scholen sneller onder inspectietoezicht

De onderwijskwaliteit van nieuw bekostigde scholen moet voortaan vanaf het begin in orde zijn. Dat is het gevolg van de instemming door de Tweede Kamer met een initiatiefwetsvoorstel van scheidend CDA-Kamerlid Jack Biskop. Lees verder

De Inspectie van het Onderwijs stelt in de nieuwe situatie binnen drie maanden na het begin van de bekostiging van een nieuwe school een risico-analyse op. Daarbij kijkt de inspectie in ieder geval naar de bekwaamheid van het onderwijsgevend personeel, het schoolplan en de onderwijstijd.

Als niet aan de minimumeisen wordt voldaan, kan de inspectie de school na een herstelperiode van een maand al onder verscherpt toezicht plaatsen. De termijn waarna kan worden overgegaan tot het opleggen van een bekostigingssanctie, wordt ingekort van één à twee jaar naar vijf maanden. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl