Nieuwe stelsel passend onderwijs: onwerkbaar!

Met de nieuwe koers voor passend onderwijs krijgen de samenwerkingsverbanden een onwerkbare structuur opgedrongen. Dat staat in een brief die het bij VOS/ABB aangesloten Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zuid-Holland Zuid aan onder meer het kabinet en de Tweede Kamer heeft gestuurd. VOS/ABB bevestigt het schrikbeeld dat dit samenwerkingsverband schetst en roept de politiek op om de klacht zeer serieus te nemen.
Lees verder

In de nieuwe structuur, die het kabinet voor zich ziet, zullen grotere regionale verbanden voor passend onderwijs ontstaan. Het Samenwerkingsverband PO Zuid-Holland Zuid, dat actief is in de Drechtsteden, voorziet door de geplande schaalvergroting meer bureaucratie en een onwerkbare situatie.

De brief gaat ook in op de voorgenomen bezuiniging op passend onderwijs van 300 miljoen euro. Het samenwerkingsverband vreest dat als gevolg van deze bezuinigingen meer leerlingen thuis komen te zitten en dat het risico op vroegtijdig schoolverlaten toeneemt. Bovendien zullen duizenden mensen hun baan verliezen, waardoor de werkdruk voor het personeel dat blijft, veel hoger wordt, met als gevolg een stijgend ziekteverzuim.

De brief staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen