Nieuwe tegenvaller voor openbaar onderwijs Rotterdam

Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) heeft van de Belastingdienst een naheffing inclusief boetes opgelegd gekregen van 2,1 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening. Woordvoerder Petra Verheij van BOOR stelt dat er geen sprake is van een nieuwe tegenvaller. Zij relativeert het bedrag door te stellen dat dit binnen de marges valt die normaal zijn in discussies met de Belastingdienst.  

BOOR had op basis van het boekenonderzoek over de periode 2007-2011 al gerekend op een naheffing met boetes van 1,2 miljoen euro. Het bedrag van 2,1 miljoen euro is dus hoger dan verwacht. ‘Derhalve is (…) een aanvullend bedrag van 0,9 miljoen voorzien’, zo meldt BOOR.

Of dat extra bedrag ook echt helemaal nodig is, hangt af van de reactie op het bezwaarschrift dat BOOR heeft ingediend tegen de naheffing en de boetes. De inschatting van de fiscalist van BOOR is dat dit bezwaarschrift uiteindelijk zal leiden tot een verlaging van de naheffingsaanslag met 0,2 miljoen euro.

Extra onderwijsgeld
BOOR hield in 2013 voor het eerst in jaren geld over, maar dat was vooral te danken aan het extra onderwijsgeld uit het Herfstakkoord. Voordat bekend werd dat dit extra geld er kwam, werd nog gerekend op een negatief resultaat over 2013.

De Rotterdamse gemeenteraadsleden Jos Verveen (D66) en Anton Molenaar (Leefbaar Rotterdam) hebben onlangs vragen gesteld over de bestemming van het extra onderwijsgeld. Zij zeggen signalen binnen te krijgen over extra geld dat door BOOR wordt gebruikt om tegenvallers op te vangen en de financiële positie te verstevigen, terwijl het is bedoeld voor meer onderwijskwaliteit.

Woordvoerder Petra Verheij van BOOR stelt in een reactie aan VOS/ABB dat het bedrag waarover nu discussie is met de Belastingdienst binnen de marges vallen die gebruikelijk zijn. Er is volgens haar geen sprake van een nieuwe tegenvaller.

Erfenis Wim Blok
De financiële problemen bij BOOR volgen op jaren waarin structureel aanmerkelijk meer geld werd uitgegeven dan er binnenkwam. Bovendien had BOOR onder voormalig bestuursvoorzitter Wim Blok te maken met een omvangrijke bouwfraude-affaire. Naar aanleiding van deze kwesties is het gehele bestuur vervangen en het toezicht verscherpt.

Huub van Blijswijk is nu voorzitter van het dagelijks bestuur. Voorzitter van het algemeen bestuur is Philip Geelkerken. Hij was van 1998 tot 2006 directeur van VOS/ABB.