Nieuwe versie instrument Londo (V)SO 2009

Het instrument Londo (V)SO 2009 in de Toolbox op deze website is vervangen door een nieuwe versie (b). Dat was nodig omdat het departement een bedrag heeft aangepast dat in het instrument verwerkt was. Lees verder

Het gaat om het bedrag voor het programma van eisen voor de administratie waarbij de verhoging van het vaste bedrag in verband met de BTW die nu voor administratie betaald moet worden, per ongeluk achterwege was gelaten. Het bedrag van 3.546,40 euro had met 611,98 euro verhoogd moeten worden tot  4.158,39 euro voor alleen het PvE administratie waardoor het vaste bedrag per school in gelijke mate verhoogd had moeten worden tot 11.246,20 euro.

Daarom is het instrument Londo (V)SO 2009 versie a in de Toolbox  (map Speciaal onderwijs) vervangen door versie b.

Direct naar het instrument Londo (V)SO 2009 versie b.

U kunt het ook zelf aanpassen door in kolom AR in het werkblad tabellen het bedrag van  4.158,38 euro in de gele cellen in rij 7-18 en 29-40 in te voeren.

De voorlichtingspublicatie Programma van eisen (V)SO 2009 is ook op dit punt aangepast. Deze kunt u downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Info: Bé Keizer (06-22939674) of e-mail: bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen