Nieuwsbrief PO 22 (2007)

Inhoudsopgave Leergang P&O rechtspositie en bekostiging Bruno Bruins leidt taskforce bso Gedragscode religie en seksualiteit SCP: meer ‘rugzakjes’ op reguliere school Brief over andere werkwijze inspectie Verklaring Omtrent Gedrag controleren Subsidieregelingen cultuureducatie verlengd Aanvraag bovenwettelijke uitkering Extra geld bestrijding kindermishandeling … Lees verder

Inhoudsopgave

 • Leergang P&O rechtspositie en bekostiging
 • Bruno Bruins leidt taskforce bso
 • Gedragscode religie en seksualiteit
 • SCP: meer ‘rugzakjes’ op reguliere school
 • Brief over andere werkwijze inspectie
 • Verklaring Omtrent Gedrag controleren
 • Subsidieregelingen cultuureducatie verlengd
 • Aanvraag bovenwettelijke uitkering
 • Extra geld bestrijding kindermishandeling
 • Handreiking ‘Bouwstenen voor sociaal’
 • Scholen beslissen zelf over rookverbod
 • Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom.

Bijlagen