Nieuwsbrief PO 5 (2007)

Inhoudsopgave Symposium: de school weer aan de ouders? Financiële leergang: reageer snel! WGA-regeling privaat: extra bijeenkomsten Checklist contracten buitenschoolse opvang Gegronde angst voor hoge BAPO-kosten? Stroomschema ontheffing eigen wachtgelder Voormelding ontslag 50-minners niet verplicht EU-advies detachering onderwijspersoneel De Tweemaster beste … Lees verder

Inhoudsopgave

  • Symposium: de school weer aan de ouders?
  • Financiële leergang: reageer snel!
  • WGA-regeling privaat: extra bijeenkomsten
  • Checklist contracten buitenschoolse opvang
  • Gegronde angst voor hoge BAPO-kosten?
  • Stroomschema ontheffing eigen wachtgelder
  • Voormelding ontslag 50-minners niet verplicht
  • EU-advies detachering onderwijspersoneel
  • De Tweemaster beste ICT-school
  • Vacatures

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom.

Bijlagen