Nieuwsbrief PO, nr. 10 (2008)

 • Commissie primair onderwijs: leden gevraagd!
 • Gelukkigste klassen in Sittard en Helmond
 • Klantendag VOS/ABB Consulting met Bas Haring
 • Passend onderwijs voor nieuwkomers
 • Startsubsidies passend onderwijs spoedig bekend
 • Ruimtegebrek nekt gezond computeren
 • Pleidooi voor Keurmerk Kleurrijke Scholen
 • Aantal meldingen van pesten neemt toe
 • Vakbond vindt stakingsoproep voorbarig
 • Publiek-private samenwerking: voor- en nadelen
 • Gratis Krantenportal voor scholen
 • VOS/ABB-scholen winnen COS Awards

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom.

Bijlagen